MUKHI DAMDAMI TAKSAL | SANT GIANI RAM SINGH JI | G. PARMESHAR DWAR SAHIB NEWS: 19.05.16