ਨਕਲੀ ਸਾਧਾਂ ਨਾਲ਼ੋਂ ਸ਼ਰਾਬੀ ਚੱਗੇ ਨੇ, ਮੱਨ ਤਾਂ ਲੇਂਦੈ ਹਨ | Nakli Sadha Nallo..| | Dhadrianwale